Zastavme chudobu

Podľa aktuálnych štatistík je takmer 180 tisíc jednorodičovských domácností a vyše 270 tisíc detí ohrozených prepadom do chudoby. Každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby.

Životná a pracovná situácia jednorodičov je v porovnaní s rodinami, kde je dieťa vychovávané oboma rodičmi zložitejšia a dostáva ich nezriedka do sociálne, ekonomicky i pracovne zraniteľnejšej pozície. Najväčším problémom chudoby je, že keď do nej rodina spadne, nevie sa z tejto pasce dostať a zotrvá v nej.

Peniaze, ktoré vyzbierame budú použité na ročný komplexný program pomoci jednorodičovským rodinám. Prostredníctvom odbornej, humanitárnej a potravinovej pomoci pomáhame osamelým rodičom a ich deťom v jednorodičovských domácnostiach počas 12 mesiacov v programe. S našou pomocou sa jednorodičia v náročnej životnej situácii môžu opäť postaviť na vlastné nohy.

Pomáhame jednorodičovským rodinám

JEDEN RODIČ n.o. podporuje rodiny, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič.

Prostredníctvom odbornej a humanitárnej pomoci pomáhame osamelým rodičom a ich deťom v jednorodičovských domácnostiach. V týchto rodinách toho chýba oveľa viac ako len druhý príjem. Či už ide o výchovu, starostlivosť o domácnosť alebo uživenie rodiny, rodičia sú na všetko úplne sami. Niektorí z nich navyše ani nemajú pravidelný príjem, lebo sú na trhu práce diskriminovaní.

Dlhodobé prehliadanie jednorodičovských domácností v kombinácii so súčasnou ekonomickou situáciou spôsobili ešte väčšiu izoláciu Jednorodiča slovenského, ktorý bol už aj predtým ohrozeným druhom.